Horehella; Seromo le Sedimo – Lesedi FM

Horehella; Seromo le Sedimo – Lesedi FM

By Mocholoko Dr. Zulumathabo Zulu © 2021

Balatedi ba ratehang! Mamelang hosane ka Sontaha hoseng ka matjeke ka 5am May 30, 2021 ho Lesedi FM moo re buwang mmoho le sebohudi Matshogo Mahloko wa Lwesedi FM ka mekgwa le meetlo ya horehella mabitso le sedimo sa Basotho. Re hlanaka taba ena mmoho le Mme Maliau Mopeli le Ntate Dikotsi Mohatla.

Sebohudi Matshogo Mahloko wa Lesedi FM Radio

Ke tla hle ke tebe ka homanolla mantswe le hohlakisa lesika la Seromo leneng le sebediswa ke Basotho ba kgale horehella bana ba bona moketeng wa Seromo pontsheng ya hotoloka ha kgwedi (full moon) sechabeng sa motse. A hata kalane Mocholoko wa Matamong ka setsokotsanae sa Mohokare! Tsamaroko! Ezamathongo!

Published by Zulumathabo

Research Scientist and Director: Madisebo University Research Institute. Metaphysical Scientist; African Philosopher; Software Engineer, Published Author, Inventor, Lexicographer, Intellectual Historian and Contextual Poet.

One thought on “Horehella; Seromo le Sedimo – Lesedi FM

  1. Thokoza Makhosi! Ke qeta ho le mamela ka kelohloko Ntate waka, mme ke fela ke rata ho leboha ho menahane ka tsebo ena e kana eo o e arolelanang le rona bana ba thari. Ke boetse ke ntse kere “Pele eya Pele Mocholoko” Thokoza!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: