Selotho Sa Kganyapa

By Zulumathabo Zulu © 2015

Basotho babatle ke ena taba ekgolo ya selotho. Honale kganyapa emoholo ya dutseng hekeng ebenyang ya lejweleputswa. Olotha emong le emong ya kenang ka heke. Haba nepa selotho, ba fetella pele feela haba hloleha horarolla selotho ba metswa ke kganyapa hanghang ebe hofedile ka bona mona lefatsheng. Taba engwe hape ke hore, bakgonang hophunyeletsa hekeng bafetela sebakeng sa bonkgono le baholo moo bafumantshwang teng thupelo ka botlalo mayelana le masika, diboko le qaleho ya maphelo a bona. Sebaka sena se halalelang ke moo baholoholo ba phomotseng teng.

Jwale kganyapa elotha tjena na:

Ke mofuta ofe wa phofolo? Hoseng enale maoto a mane; harampa ya motshehare enale maoto amabedi ebe mantsiboya enale maoto amarao. Ke phofolo efe eo?

Otshwanela honepa seletho sena hanghang hoseng jwalo kganyapa haana nako ya tshenyo ya nako. Yena ometsa hanghang.

Romelang ditharollo tsa lona hophatlalatswa mona maqepheng a Zulumathabo on the Internet 2.0 ho marangrang a mahokela.

Reyaleboha. Relebeletse ka mahlo amakgubedu ditharollo tsa lona.

Published by Zulumathabo

Research Scientist and Director: Madisebo University Research Institute. Metaphysical Scientist; African Philosopher; Software Engineer, Published Author, Inventor, Lexicographer, Intellectual Historian and Contextual Poet.

4 thoughts on “Selotho Sa Kganyapa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: