Historicity of Realtime Chronicles

By Zulumathabo Zulu © 2015

Realtime writing is a form of writing that records events of interest from the unique perspective of the recorder as they happen. These writings are captured in a diary, journal or unsent letter. This type of writing is characterised by concurrency of event and pen. Since such a journal entry captures an event with respect to the timeline, it becomes a historical account with more fidelity with respect to the events of the day.

Motivation for Keeping a Journal

While growing up as a shepherd boy in the Eastern Free State and QwaQwa, I frequently heard the word Leruwaruwa in African mythology from the griots of Matamong. I queried the raison detre of this monster and was told it was a big fish that fed the village when caught but ate the children who didn’t obey the rules and show respect to the wisdom keepers of the cohesive village.

Since historical questions coursed through my veins, I took African History at a Canadian University where I discovered the value of historical diaries. One of the diaries I read was that of Vasco Da Gama. I really wanted to know the truth about what he wrote when he circumvented our seashores and rivers in 1497 during his first voyage. Da Gama wrote on November 8 about the African natives of South Africa who ate whales, among others. This journal entry filled in the blanks and confirmed what the storytellers of Matamong had been saying about this Leruwaruwa during the hunting expeditions of the ancestors of long ago.

Excerpt from the booklet Historicity of Realtime Chronicles

Published by Zulumathabo

Research Scientist and Director: Madisebo University Research Institute. Metaphysical Scientist; African Philosopher; Software Engineer, Published Author, Inventor, Lexicographer, Intellectual Historian and Contextual Poet.

3 thoughts on “Historicity of Realtime Chronicles

 1. Dumela Ntate Zulu!

  Ke nka thabela ho tseba hore na buka ya hao e bitswang “Sesotho Dictionary of Mathematics” le tse ding di fumaneha kae?
  Le hape ho nka kgonahala hore o ngole bukana e rutang batho ho ngola Ditema? Kapa o hatise tsebo eo moo?
  Nka thabela karabo ya hao, mohlomphehi.

  Haelale!

  Like

  1. Mohlomphehi Kabelo rethabela maikutlo a tswang howena ka ditaba tsena tsa bonkgono! Baholoholo! Ke ditaba tsa bona. Haba bokwe jwale ka ha rona rele disebediswa feela. Re thabela monyetla wa hobasebeletsa le hophetha merero ya bona.

   Reyakgothala ha batshwanang le wena banka nako le sebaka hore tsibisa hore leya ameha ka ditaba tsena. Rekgothaletsa babangata hore baetse jwale ka wena hore barengolle bare tsibise ka maikutlo a bona le thaasello ya hore ditaba tsena ditswelepele.

   Hoarabeng potso ya hao, buka ya Sesotho Dictionary of Mathematics e fedile jwale ka ha erekwa haholo. Etla fumaneha pele kgwedi ya ya Lwetse efela.

   Kekopa otlanyatse leqepheng la About, qetelong ya leqephe leo honale foromo moo okatlatsang teng bese onromela. Etla fihlela honna. Ketlaokenya lenaneng bese keotsibisa ha dibuka tsencha difihla.

   Mabapi le mengolo ya ditema tsa Basotho, rentse rengolo bukana ya hokwetlisa ka monolo ona. Hape rerera ditsela tsa hokwetlisa ka mongolo ona. Hanghang hao etsahala, retla phatlalatsa maqepheng ana le horomela tswibila (email) hobao ba hlahelang lenaneng.

   Reyaleboha.
   Zulumathabo

   Like

  2. Mohlomphehi Kabelo,

   Rethabela tse tswang howena. Hoya kgahlisa houtlwa thaasello e matla mabapi le phatlalatso ya tsebo ena ya bonkgono le baholo; dikakapa tse kgolo! Ha babokwe!

   Keutlwa hore Sesotho Dictionary of Mathematics ene e hlahile ho SABC TV ka Moqebelo maobane le Moqebelo o fetileng. Ke ditaba tse ntle hore kgaso e hase ditaba tseo. Nqengwe oile wa utlwela? Feela nna habantsibisa. Keutlwile feela ke tsoswa ke mehala ya batho ba thabetseng maqephe a dipalo tsa Sesotho.

   Hajwale dibuka di fedile hoya ka moo di thabelwang ka teng. Feela reemetse qubu engwe ya tsona. Etlare ha difihla, nna ke tlao tsibisa.

   Mabapi le Ditema Tsa Basotho, moo oyabuwa. O otlile kgomo lenaka. Kentse ke rala kwetliso ya mongolo ona hore ofihlele bana ba thari entsho hore le rona rekgabe ka tsebo ya rona. Leyona ke tlao tsibisa.

   Nnete feela ke hore ba mmuso ba dieha hotsheetsa hopotlakisa dintho. Feela ke nahana hore rona beng ba taba reka tshwara poho ka manaka hore hobe le kgatelopele. Ba mmuso batla rethola pele.

   Reyaleboha mohlomphehi emotle. Kgothaletsa babangata hore bakene maqepheng ana hotlainwesa ka nkgo.

   Kganya! Lesedi!
   Zulumathabo

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: